Seminarier EHSS

Tips och diskussion om utbildning, kurser, seminarier och konferenser

Moderator: Lars-Ola

Post Reply
Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Frukostseminarium om akustik i kontorslandskap 4/10

Post by Lars-Ola » 2016-Sep-19 07:24

Välkomna till vårt frukostseminarium kl 8.30 tisdagen den 4/10:
Tysta & Lugna Kontorslandskap - Är det möjligt?
med Joakim Scholander, Strategisk Akustik AB

Scholander beskriver sitt seminarium såhär:

Trenderna i kontor är solklara:
* Fler medarbetare ska dela på allt mindre yta
* Väggarna försvinner
* Öppna planlösningar & aktivitetsbaserade arbetsplatser är svaret
Vad måste vi då tänka på för att få ljudmiljön att fungera? - Och vad finns det för lösningar?
Mera om Scholanders seminarium här!

Seminariet går som tidigare av stapeln hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, Stockholm och är gratis för medlemmar i EHSS eller Ergonomisektionen/Fysioterapeuterna. Har ni kollegor, t.ex. arbetsmiljöingenjörer, som inte är medlemmar i EHSS men är intresserade är avgiften 200:-.

Välkomna att anmäla er här:
http://www.ergonomisallskapet.se/semina ... nmalan.php

Bästa hälsningar

Göran M Hägg
Seminarieansvarig EHSS

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Re: Seminarier EHSS

Post by Lars-Ola » 2016-Mar-17 11:29

Hej EHSS-medlemmar!

Välkomna att anmäla er till vårens andra frukostseminarium den 5:e april! Vi håller som tidigare till hos ErgoHuset på Hornsgatan 134 och startar med frukostmingel 8.00. Seminarietid 8.30 - 9.30.

Hur fungerar samarbetet med företagshälsovården?
Erg mag och doktorand Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet

I seminariet redovisas flera studier av hur samarbetet med företagshälsovården fungerar (eller inte fungerar!).

Välkomna att anmäla er här:
http://www.ergonomisallskapet.se/semina ... nmalan.php

Göran M Hägg
Webbmaster och seminarieansvarig Stockholm

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Re: Seminarier EHSS och Fysioterapeuternas Ergonomisektion

Post by Lars-Ola » 2015-Sep-08 09:25

Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, normalt första tisdagen i varje månad, kl. 8.00-9.30.
OBS! Vi inför från och med hösten 2015 gratis seminarier för medlemmar i EHSS och Ergonomisektionen/PT! Anmälningsplikten kvarstår dock!

Gör din anmälan till nästa seminarium här: http://www.ergonomisallskapet.se/semina ... nmalan.php

Efter avslutat seminarium kommer dokumentation ofta att finnas för nerladdning under fliken Dokument o. info. Vid stort intresse kan seminariet spelas in på video och göras tillgängligt på intenet för EHSS' medlemmar.

Program för frukostseminarierna hösten 2015:.

Tisdagen den 6:e oktober. Lean-konceptet i svensk industri och sjukvård - på gott och ont.
Per Sederblad, Malmö Högskola

Lean-konceptet appliceras i allt fler branscher och organisationer. Per Sederblad som var redaktör för boken "Lean i arbetslivet" som kom ut 2013 ger en översikt över hur det påverkar arbetslivet.

Tisdagen den 10:e november (OBS datum!). Sittande på ett aktivt sätt – fungerar det?
Wim Grooten, Karolinska Institutet

Wim Grooten presenterar sin forskning kring fysisk aktivitet vid sittande arbete.

Tisdagen den 1:a december. Hur planerar man nya kontor? Företagshälsovårdens roll i planering/projektering av nya och ombyggda lokaler.
Linda Rolfö, KTH

Linda Rolfö forskar kring hur samarbetet mellan företagshälsovård och deras kundföretag när det gäller utformning av nya lokaler och anskaffning av ny utrustning kan förbättras.

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Post by Lars-Ola » 2014-Sep-04 22:24

Kalendarium EHSS' frukostseminarier

http://www.ergonomisallskapet.se/kalendarium.html

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134 (OBS! ny adress!), normalt första tisdagen i varje månad, kl. 8.00-9.30.
Info om anmälan och avgifter här. OBS! Nytt anmälningsförfarande! Efter avslutat seminarium kommer dokumentation ofta finnas att ladda ner under fliken Dokument o. info.

Program för frukostseminarierna hösten 2014:

Tisdagen den 7:e oktober. Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? -
Göran M Hägg, EHSS - Allt mer vetenskaplig information blir tillgänglig på Internet. Men var kan vi söka och hur kan vi värdera den information som vi får fram?

Tisdagen den 4:e november. Psykisk funktionsnedsättning – begränsning eller tillgång i arbetslivet? Johanna Hargö - Johanna Hargö berättar om arbete och psykisk funktionsnedsättning utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och sin profession inom området arbetsrehabilitering. Hon är också ambassadör för den nationella kampanjen (H)järnkoll.

Tisdagen den 2:e december. Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö - Lärdomar från regeringsuppdraget kvinnors arbetsmiljö. Ruth Carlsson och Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
Seminarietalarna har sedan tre år arbetat med detta regeringsuppdrag, där ergonomi har varit ett av två huvudspår.

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Seminarier EHSS

Post by Lars-Ola » 2014-Jan-14 13:36

EHSS, Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige, och Fysioterapeuternas Ergonomisektion inbjuder till tre seminarier under våren.

Det första seminariet hålls tisdag 4 februari och då har vi glädjen att välkomna Töres Theorell, Professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet. Föredragets rubrik är "Dagsläget inom forskningen kring stress och arbete".

Tid: 8-9.30, frukost från kl. 8. Föreläsning kl. 8.30-9.30
Plats: Tegnérlunden 14, Mousetrappers lokaler, Stockholm

Anmälan
Anmälan är bindande. Anmäl dig senast fredag 31 januari till Christina Jonsson/EHSS,
e-post: christina.jonsson63@gmail.com, mobil: 070-672 23 51, arbete: 010-730 94 89

Pris
Studentmedlem i EHSS: Gratis
Medlem i EHSS eller i Ergonomisektionen: 100
Övriga. 250 kr

Betalning
Ta helst med jämna pengar till seminariet. Du får kvitto på plats. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Vänligen ange faktureringsadressen tydligt i anmälan.

Uteblir du utan att ha avanmält dig sänder vi en faktura på aktuellt belopp plus en faktureringsavgift på 50 kronor. Det går bra att överlåta platsen till en arbetskamrat vid förhinder.

VARMT VÄLKOMMEN!
http://www.ergonomisallskapet.se & http://www.sjukgymnastforbundet.se/Om-L ... /Ergonomi/

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest