Page 1 of 1

ACD3-processen - AktivitetsCentrerad Design

Posted: 2015-Nov-19 14:42
by Lars-Ola
Nu finns boken som beskriver ACD3-processen för fri nedladdning. ACD3-processen är ett nyutvecklat ramverk för utvecklingsarbete som synliggör designbesluten genom en tydlig struktur, men som tillåter flexibilitet för att inte hämma nyskapande och innovation. ACD3-processen stödjer en växelverkan mellan designarbete och kravsättning och lyfter fram aktivitetens och användningens roll för utformningen.

ACD3-processen bygger på vedertagna teorier och processer inom design, produktutveckling och human factors, men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt för att bättre stödja utvecklingsarbetet. ACD³ är en förkortning av AktivitetsCentrerad Design, och 3:an representerar de tre dimensioner som bygger upp processen: designnivåer, designperspektiv och designaktiviteter.

Boken riktar sig både till studenter och till yrkesverksamma ingenjörer och designers.