Page 1 of 1

3 skäl att till att bra design bryts ner med tiden – och lös

Posted: 2013-May-03 15:25
by Lars-Ola
3 skäl att till att bra design bryts ner med tiden – och lösningen på problemet

http://inuseful.se/3-skal-att-till-att- ... 2Blinkedin

"Hur kommer det sig att även den bästa designlösning bryts ner med tiden? Att det system som från början var både snyggt och riktigt väl anpassat till verksamhetens syfte och målgruppernas behov några år senare blivit både fult och svårare att använda? Och vad kan man göra åt det?"